Welcome to our community!

Bärsärk by HAAARTLAND

Private community

Välkommen till Haaartlands mall-community för din kampsportsklubb. Här finns det man kan förvänta sig i form av information och dokumentation för din dojo! Lägg upp innehåll i form av poster med bilder och/eller video och lås access till endast vissa community-medlemmar eller samtliga.

More togetherness

More togetherness

Social feed

Social feed

Safe messenger

Safe messenger

Free apps

Free apps

Some sample content

Powered by

The togetherness platform. Communities you build in minutes. Packed with AI. Nordic made in spirit and in tech.

Privacy Policy Terms of use

©2021 Haaartland Technologies AB